Brochure

   
Leverandør af:

Regnvandsanlæg


Du bør overveje at etablere et regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask;

Regnvandsanlæg hvor tagvand bruges til wc-skyl og tøjvask er tilladt både jævnfør bygningsreglement og jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

De nærmere regler for anlæg er angivet i Rørcenteranvisning 003.

Der en bekendtgørelse om salg af byggevarer, der siger, at en byggevarer enten skal være CE-mærket (det kan regnvandsanlæg ikke) eller også skal de være testet, så de opfylder de danske krav til anlæg.

Der skal altså foreligge prøvningsrapporter på et regnvandsanlæg.

Det er i dag alene ejeren af en bygning, der har ansvaret for, at ejerens anlæg er lovligt.

Hvis man vil være fri for at fremvise prøvningsrapport for hvert anlæg der installeres, kan frivillig VA-godkendelse (system godkendelse) anvendes, en sådan system godkendelse opfylder de danske krav

Hensyn til miljø og økonomi

Vores kloaksystemer er under pres. Klimaændringer, øget bymæssig bebyggelse og en øget befæstelse af haver og andre arealer øger behovet for forsinkelsesbassiner, større rørsystemer og andre omfattende anlægsarbejder. Anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask kan være med til at afhjælpe problemet.

 

En husstands udgifter til rent drikkevand og rensning af spildevand afregnes ud fra husstandens vandforbrug. Vandpriserne er steget markant de seneste år – specielt prisen for at komme af med spildevandet (vandafledningsbidrag).
Hvis du tænker på at bygge hus eller er i gang med en ombygning, bør du overveje at installere et regnvandsanlæg – eller i hvert fald forberede en senere etablering.

 

Vær opmærksom på:

 

 

Der er hjælp at hente

Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvordan man skal gennemføre et sådant projekt. Det er derfor en god ide at alliere sig med en fagmand (autoriseret kloakmester eller VVS-installatør) så tidligt som muligt. Hos nyrup plast stiller vi også gerne vores ekspertise vederlagsfrit til rådighed, hvis du eller din fagmand er i tvivl om de generelle regler for montering og etablering af et regnvandsanlæg. Du er også velkommen til at fremsende dine byggetegninger, så vi eventuelt kan bidrage med gode ideer til projektets udførelse.

 

“Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”
(Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007)
Bekendtgørelsen beskriver bl.a., hvor det er tilladt at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, samt hvilke krav der er til de anvendte produkter. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk

“Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger” (Rørcenter-anvisning 003, 4 udgave, September 2012, Teknologisk Institut)
Anvisningen omhandler bl.a. regler for opbygning og byggesagsbehandling.

“Nedsivning af regnvand i faskiner”
(Rørcenter-anvisning 009 af juni 2005, Teknologisk Institut )

Anvisningen omhandler regler for dimensionering, udførelse og drift af faskiner og kan købes hos “Byggecentrums Boghandel”.

VA-godkendelse
Produkter, der anvendes til opbygning af regnvandsanlæg, kan opnå en VA-godkendelse. Den sikrer, at produkterne lever op til bestemmelserne i Rørcenteranvisning 003 og dermed Bygningsreglementet.
Produkter til anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask fra nyrup plast a/s er VA-godkendte.

Notat fra Sundhedsstyrrelsen
Notat fra Sundhedsstyrelsen – væsentlig info findes på side 4 og i konklusionen side 6-7.
Notatet kan hentes her

Skån miljøet - brug regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Gode grunde til at bruge regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
VA Godkendelse regnvandsanlæg - Nyrupplast A/S

Filtype: PDF

Hent fil
Regnvandsanlæg Light

Filtype: PDF

Hent fil
Betjeningsvejledning IRM Hybrid

Filtype: PDF

Hent fil
Installationsvejledning IRM hybrid

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Hybridstyring C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
Driftsvejledning IRM - regnvandsstyring Hybridsystem C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
Hybridsystem IRM C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS faldrørsfilter

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS regnvandsfilter instalationsvejledning

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS uddybende produktbeskrivelse

Filtype: PDF

Hent fil
Udbudsbeskrivelse WISY - faldrørsfilter FS

Filtype: PDF

Hent fil
Glasfibertanke til regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 3 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 3 m³ regnvandstank PE

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 5 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 7 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Store regnvandstanke Bokn

Filtype: PDF

Hent fil
Monterings anvisning, VPI glasfibertanke

Filtype: PDF

Hent fil
Monterings anvisning, VPI glasfibertanke

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 3m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 5m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Tegninger, regnvandstank 7m³, 9m³, 10 til 32m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, PE regnvandstank 3m³

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 7 m³

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, PE regnvandstanke 5, 7, 11 m³

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Kælder regnvandstanke

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Maxima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Maxima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Multimat regnvandsstyring (Engelsk)

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Multimat regnvandsstyring (Dansk)

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Optima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Optima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Wisy trykstyreautomat

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning OptimaPlus regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad regnvandsfilter type WFF 100

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning regnvandsfilter WFF 100

Filtype: PDF

Hent fil
Skitse for regnvandsfilter WFF 100 & 150

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad for regnvandsfilter WFF 300

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning for regnvandsfilter WFF 300

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad RME regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning RME regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning WISY svømmende sugefilter SA

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad & vejledning Sigma regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Generelle gode råd ved installation af regnvandsanlæg

Filtype: PDF

Hent fil
Artikel: Hvorfor lodret filterteknik til regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Direkte link til vores YouTube playliste om installering og fejlfinding på regnvandsanlæg

Filtype: PDF

Hent fil
Regnvandsanlæg – Generelle krav

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse WISYnyrup plast AS WFF 100, 150, 300

Filtype: PDF

Hent fil
Faldrørsfilter GRS - Udbudsbeskrivelse for rådgiver og arkitekter

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse WISY GRS

Filtype: PDF

Hent fil