DBK Rørbæring

Nyrup Plast A/S - Leverandør af DBK Rørbæring

Fleksibelt opstropningsystem, der benyttes til opstropning af kloaker og installationer under terræn- og etagedæk i bygninger

Det er typisk bygningsmasse bygget på blød bund, der kræver opstropning af installationer.
Her passer produktet perfekt, men er også særdeles velegnet til en hurtig etablering af rørføring under lofter i etagebyggeri.
Systemet overholder BYG-ERFA’s krav

  • Det er korrosionsbestandigt.
  • Det er ikke elastisk (glasforstærket nylon strækker sig under 1 mm/lbm tryktrækstang),
  • Det har en bærebredde på 4 cm,
  • Der er udført ingeniørtest/beregninger på systemet.
  • Det har en levetid på 100+år

Brochurer om Rørbæring

Rørbærings-
system

Vejledning
Rørbærings-
system