Regnvandsanlæg

Du bør overveje at etablere et regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask

Hvis du gerne vil spare omkring 40 procent af, hvis du syntes at brug af rent drikkevand til toiletskyl er ressourcespild, når der findes lige så gode alternative muligheder. Hvis du gerne vil være fri for kalkaflejringer i toilet og vaskemaskine, hvis du gerne vil nedsætte dit forbrug af vaskepulver og hvis du vil have at dit tøjs kvalitet holder længere. 

Spar på vandforbruget og hjælp miljøet

Siden 2001 har det været muligt at benytte regnvand i almen husholdning. Opsamling af regnvand, sker via nedbør, som opsamles i regnvands-beholdere. 

Regnvandsanlæg hvor tagvand bruges til wc-skyl og tøjvask, er tilladt både jævnfør bygningsreglement og jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

Regler om regnvandsanlæg

De nærmere regler for anlæg er angivet i Rørcenteranvisning 003. Der en bekendtgørelse om salg af byggevarer, der siger, at en byggevarer enten skal være CE-mærket (det skal regnvandsanlæg ikke være) eller også skal de være testet, så de opfylder de danske krav til anlæg. 

Prøvningsrapporter

Der skal altså foreligge prøvningsrapporter på et regnvandsanlæg. Det er i dag alene ejeren af en bygning, der har ansvaret for, at ejerens anlæg er lovligt. Hvis man vil være fri for at fremvise prøvningsrapport for hvert anlæg der installeres, kan frivillig VA-godkendelse (system godkendelse) anvendes, en sådan system godkendelse opfylder de danske krav.

Bygningsreglementet i §459 angiver, at der for produkter som ikke kan CE-mærkes fx Regnvandsanlæg skal foreligge en førstegangsprøvning, se BR18 (bygningsreglementet.dk)

For Regnvandsanlæg har ETA-Danmark udarbejdet følgende  prøvnings- og godkendelsesbetingelser, se https://www.etadanmark.dk/media/whvlvfmu/va-pg-1-9310-01-for-regnvandsanlaeg.pdf

Hensyn til miljø og økonomi

Vores kloaksystemer er under pres. Klimaændringer, øget bymæssig bebyggelse og en øget befæstelse af haver og andre arealer øger behovet for forsinkelsesbassiner, større rørsystemer og andre omfattende anlægsarbejde. 

Anvendelse af regnvand ved hjælp af et regnvandsanlæg, til toiletskyl og tøjvask kan være med til at afhjælpe problemet. En husstands udgifter til rent drikkevand og rensning af spildevand afregnes ud fra husstandens vandforbrug. 

Prisstigninger på vandforbrug kan undgås

Vandpriserne er steget markant de seneste år – specielt prisen for at komme af med spildevandet (vandafledningsbidrag). Hvis du tænker på at bygge hus eller er i gang med en ombygning, bør du overveje at installere et regnvandsanlæg – eller i hvert fald forberede en senere etablering. 

Hovedparten af regnvandsanlæg bruges til besparelser vedrørende toiletskyl. Men kan også bruges til vaskemaskiner da det yderligere vil skåne miljøet.

Service & reparation

Har dit Regnvandsanlæg brug for opstarts support, service eller reparation. kan i kontakte vores tekniker Henrik Nygaard Hansen på.

  • 57 80 31 00
  • hn@nyrupplast.dk

Serviceabonnement!

nyrup plast tilbyder serviceabonnement på dit regnvandsanlæg. Så hvis du gerne vil slippe for at tænke på det lovpligtige årlige service så lad os stå for det. 

se Serviceabonnement

Der er hjælp at hente!

Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvordan man skal gennemføre et sådant projekt. 

Det er derfor en god ide at alliere sig med en fagmand (autoriseret kloakmester eller VVS-installatør) så tidligt som muligt. 

Hos nyrup plast stiller vi også gerne vores ekspertise vederlagsfrit til rådighed, hvis du eller din fagmand er i tvivl om de generelle regler for montering og etablering af et regnvandsanlæg. 

Du er også velkommen til at fremsende dine byggetegninger, så vi eventuelt kan bidrage med gode ideer til projektets udførelse.

Brochurer om Regnvandsanlæg

Regnvands styring store anlæg

Betjenings-vejledning IRM Hybrid

IRM Hybrid-System A-Klasse 500/1000 L regnvandsanlæg

Installations-vejledning IRM

IRM Hybrid-System A-Klasse 500/1000 L regnvandsanlæg

Maxima regnvandsstyring EN

Maxima Regnvandsanlæg produktkatalog forside

Driftsvejledning IRM - regnvandsstyring Hybridsystem C-Class

Hybridsystem IRM C-Class

Monterings- og driftsinstruktion RCME - regnvandsstyring

RCME regnvandsstyring til regnvandsanlæg

Hybridsystem IRM C-Class

Hybridsystem IRM C-Class

Hybridanlæg Connect DE

Regnvands styring små anlæg

Multimat drift- og installationsvejledning
DK

Multimat drift- og installationsvejledning til regnvandsanlæg
Multimat drift- og installationsvejledning EN
Multimat Regnvandstyring katalog billedetil regnvandsanlæg

Brochure Multimat regnvandsstyring

datablad for Multimat regnvandsstyringsanlæg

Brochure Optima regnvandsstyring

Installation Optima regnvandsstyring

Vejledning OptimaPlus regnvandsstyring

OPTIMAplus regnvandsanlæg

Vejledning Optima regnvandsstyring

Brugsanvisning til Optima regnvandsanlæg 19414

Brochure Optima regnvandsstyring

Optima Systemstyring til regnvandsanlæg

Datablad
Sigma
regnvandsstyring EN

SIGMA datablad til regnvandsanlæg

Vejledning
Sigma
regnvandsstyring EN

Sigma regnvandsanlæg vejledning

Vejledning RM3 regnvandsstyring

RME regnvandsstyringsanlæg til regnvandsstyring

Produktblad RM3 regnvandsstyring

RME Systemstyring til RME Regnvandsanlæg

Vejledning AspriPlus

Regnvandstank pumpe

Wisy trykstyreautomat DA

ZETA 02 trykstyreautomat Nyrup Plast

Wisy trykstyreautomat EN

ZETA 02 pumpe controller Nyrup Plast

WISY svømmende sugefilter DA

svoemmende sugefilter

WISY svømmende sugefilter EN

Wisy Flydende sugefiltre Nyrup Plast

WISY svømmende sugefilter Installation EN

Wisy Flydende sugefiltre med og uden non-return valve Nyrup Plast

Regnvands filtre

WISYnyrup plast AS WFF 100, 150, 300

Regnvandsfilter Måltegning
WFF 100 & 150

WFF 100-150

Regnvandsfilter WFF 100 DA

regnvandsfilter WFF100

Regnvandsfilter
WFF 150 DA

Regnvandsfilter WFF 300 DA

regnvandsfilter WFF300

Produktblad for regnvandsfilter

WISY FS faldrørsfilter DA

WISY nyrup

WISY FS faldrørsfilter EN

Wisy Fileter collectors Nyrup Plast

Faldrørsfilter GRS Udbudsbeskrivelse

Faldrørsfilter FS
Udbudsbeskrivelse

WISY Linear regnvandsfilter EN

Forside LineAr 100 K regnvejrsfilter

TRIDENT regnvandsfilter

Regnvandstanke

Vejledning 3 m³ regnvandstank

Tegning, regnvandstank 5m³ Glasfiber

Tegning, regnvandstank 3m³ Glasfiber

Vejledning 5 m³ regnvandstank

Monterings anvisning, VPI glasfibertanke

VPI transport nedlægsninganvisning

Vejledning 7 m³ regnvandstank

Bokn regnvandstank 7m3

Tegning
regnvandstank 10m³ til 32m³ Bokn Glasfiber

Regnvandstanke Bokn

Bokn regnvandstank 1030

Tegning, regnvandstank
7m³ og 9m³
Glasfiber

Store og Specielle glasfibertanke

Traidenis glasfiberarmeret plast

Montering af forhøjer Ø600 VPI/Kingspan tanke

Sikkerhedspumper (ren/gråt vand)

Separationstanke Sigura 350 D

Sigura 350D

Separationstanke Sigura 9 D

Nyrup plast sigura 9

Produktblad Kælder regnvandstanke

Dhoust WG 71 Kellertank oversigt Nyrup Plast

Regnvandsanlæg til havevanding

Havevandingstank

Regnvandsanlæg Light

Light Regnvandstank til regnvands anlæg

GEP Greenline

Installation Greenline Garden set

Nyttig info

SMV GRØN - Udvidelse af genanvendelse af regnvand

Artikel: Hvorfor lodret filterteknik til regnvand

Filter til regnvand artikel

Se videoer om installering og fejlfinding

Regnvandsanlæg – Generelle krav

Gode grunde til at bruge regnvand

regnvand gode grunde

VA Godkendelse regnvandsanlæg

Skån miljøet - brug regnvand

Skån miljøet brug regnvand

Regnvands styring - Fejl finding

udlufte pumpe

Regnvands Anlæg godkendelse

Regnvandsanlaeg godkendelse

Rørcenteranvisning

Information ved installation af regnvandsanlæg

Serviceabonnement på regnvandsanlæg

RV Kontrakt

Dit regnvand kan bruges, med et regnvandsanlæg!

Toiletskyl, tøj vask, havevanding, vask af bil, maskiner som bruges i landbruget, lastbiler og andre større køretøjer, vask af vinduer, spuling af fliser samt vanding af blomster og planter i huset. 

Ikke nok med at du værner om miljøet, men du sparer også penge. Med er regnvandsanlæg kan du opnå en årlig besparelse på ca. 40% alene set ud fra, at du bruger regnvand til toilet skul og tøj vask.

Miljø og økonomi

Med et regnvandsanlæg kan du få glæde af regnvandet i huset. 

Det er også meget velegnet til vedligeholdelse af din vaskemaskine, fordi der er meget mindre kalk i regnvand kontra vand som bruges til drikkevand. 

Det vil resultere i, at du skal bruge mindre vaskemiddel, og at du ikke behøver at bruge blødgøringsmidler når du vasker tøj. 

Et regnvandsanlæg vil skåne miljøet væsentligt. Regnvand fra et regnvandsanlæg kan også benyttes til at vande dine planter både ude som inde.

Tips og tricks til regnvandsanlæg

Miljøet spiller en væsentlig rolle i vores hverdag og det er vigtigt, at vi kigger de steder hen hvor vi gør mest muligt for miljøet. 

Med et regnvandsanlæg for nyrupplast værner du om miljøet, og tænker mere langsigtet.

Vær opmærksom på:

At bopælskommunen bestemmer, om du kan fritages eller skal betale hel/delvis afledningsafgift for den del af spildevandet, som kommer fra installationer, hvor der anvendes regnvand, bl.a. regnvandsanlæg, (Kontakt kommunens teknik- og miljøforvaltning.) 

At nogle kommuner har åbnet muligheder for hel/delvis refusion af allerede betalt tilslutningsbidrag, hvis du selv skaffer dig af med dit regnvand. Det kan du gøre ved at lede overløbsvand fra din regnvandstank – regnvandslæg og restvand fra filtrene ned i en nedsivningsfaskine. 

Der er begrænset tilsyn med disse anlæg og det er vanskeligt er indhente erfaring fra forbrugerne i forhold til vedligeholdelse. Driftsmæssigt kan du se vores video omkring fejlsøgninger mm.

Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering aflaster kloakker og mindsker risikoen for oversvømmelser i din bolig. Ved at tilføre et regnvandsanlæg til din bolig sikre du rent drikkevand i fremtiden og sparer på grundvandet.

Regnvandstanken graves ned i din have, og dine tagrender tilkobles til vandtanken. Dit regnvand løber nu i regnvandstanken.

 Regnvandsbeholderen tilkobles til huset, og du får installeret en pumpe til dit regnvandsanlæg. Pumpen er med til at pumpe vand fra regnvandsbeholderen ind til dit toilet samt din vaskemaskine, når der skal bruges vand. 

Hvis der ikke er noget vand i regnvandstanken skifter regnvandsanlægget automatisk over til den offentlige vandforsyning. Du kan også fået et regnvandsanlæg som kun bruges til haven.

Regnvand pumpes automatisk via dit regnvandsanlæg til en hane uden på huset, så du let kan bruge vandet til at vande haven, bilen, vinduer mm.

VA Godkendelse til dit regnvandsanlæg

Produkter, der anvendes til opbygning af regnvandsanlæg, kan opnå en VA-godkendelse. Den sikrer, at produkterne lever op til bestemmelserne i Rørcenteranvisning 003 og dermed Bygningsreglementet. 

Produkter til anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask fra nyrup plast a/s er VA-godkendte.

Notat fra sundhedsstyrelsen

Notat fra Sundhedsstyrelsen – væsentlig info findes på side 4 og i konklusionen side 6-7.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

(Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007) Bekendtgørelsen beskriver bl.a., hvor det er tilladt at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask bl. a. ved hjælp af regnvandsanlæg,  samt hvilke krav der er til de anvendte produkter. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk

Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger

(Rørcenter-anvisning 003, 4 udgave, September 2012, Teknologisk Institut) Anvisningen omhandler bl.a. regler for opbygning og byggesagsbehandling.

“Nedsivning af regnvand i faskiner”

(Rørcenter-anvisning 009 af juni 2005, Teknologisk Institut). Anvisningen omhandler regler for dimensionering, udførelse og drift af faskiner og kan købes hos “Byggecentrums Boghandel”.