Regnvandsanlæg, Regnvandsfaskiner & Regnvandshåndtering

Nyrup Plast A/S er eksperter i projektering og dimensionering af regnvandsfaskiner i forbindelse med etablering af veje, p-arealer og andre anlægsprojekter. 

Vi har stor erfaring med etablering under befæstede arealer med tung trafikbelastning – vores specialproducerede Rigofill regnvandsblokke kan tilpasses, så du får optimal udnyttelse af de givne arealer. 

Med Rigofill ST får du en regnvandsfaskine, som kan krydsinspiceres med tv-inspektion og har krydsgående rensekanaler til spuling. Til arealer med lav belastning tilbyder vi Lightvoid regnvandsfaskineblokke.

Vi følger udviklingen på området tæt og yder altid kompetent rådgivning. Vi samarbejder med Geoteknikeren om geotekniske jordanalyser og er altid opdateret på nyeste viden om regnvandsfaskiner og regnvandsanlæg.

Eksperter i regnvandshåndtering og regnvandsanlæg

Rensning af regnvand
I moderne anlægsbyggerier stilles der store krav til rensning af regnvand, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og  parkeringspladser. 

Nyrup Plast A/S har stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning af overfladevand, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. 

Vi har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder for eksempel Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er.

Regnvandshåndteringsanlæg: En bedre løsning end et blødgøringsanlæg

Et regnvandshåndteringsanlæg er en økonomisk og miljømæssig bedre løsning end et blødgøringsanlæg. 

Blødgøringsanlæg fra blandt andet BWT og Dropson har udover den indledende købspris en høj vedligeholdelsespris. Et blødgøringsanlæg skal bruge salt for at rense vandet for kalk, som købes i sække og som skal fyldes på blødgøringsanlægget løbende. 

Derudover bruger et blødgøringsanlæg til forskel fra et regnvandshåndteringsanlæg vand fra vandforsyningen. Du sparer altså med regnvandsopsamling en vandtank og et regnvandshåndteringsanlæg, at skulle betale for indledning af det regnvand du selv har samlet. 

Regnvand er genanvendelse, blødgøringsanlæg er vandforbrug. Der kan være mange penge at spare, specielt med de stigende priser på vand. 

At genbruge sit regnvand er ikke blot en økonomisk fordel, men er også godt for miljøet. et regnvandsanlæg sparer på grundvandet og sørger for at der ikke er et stort behov for at tilføre vand fra vandforsynings firmaer. 

Genanvendelse af regnvand sparer dig mange penge over tid og sikrer dig en miljøvenlig, let løsning til blødt vand i dit hjem.

Hjælp til Regnvandsanlæg her...

Nyrup Plast A/S er førende i Danmark på genanvendelse af regnvand. Vi fører det patenterede vertikale WISY/nyrup regnvandsfilter, som har opsamling af 90 procent regnvand fra en given tagflade. 

Det kræver langt mindre vedligeholdelse end horisontale filtre. Regnvand er blødt vand, som egner sig godt til mange formål i både boliger og industri. 

Nyrup plast har blandt andet leveret regnvandsanlæg til større væksthuse (vanding af blomster/planter), til private husejere (tøjvask, toiletskyl, havevanding) og til industrianlæg som for eksempel Billund Lufthavn (vaskehal til fly).

Regnvandsprojekter

Vi deltager gerne lige fra projektstart og kan også bidrage med vejledning om konkret udformning senere i projektforløbet. 

Det er din garanti for, at du får en professionel samarbejdspartner gennem hele dit bygge- eller renoveringsprojekt. Som privat husejer er der masser af gode grunde til at etablere et regnvandsanlæg. 

Du kan blandt andet spare 40 procent af dit vandforbrug, blive fri for kalkaflejringer i toilet/vaskemaskine og samtidig skåne miljøet.

Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering aflaster kloakker og mindsker risikoen for oversvømmelser i din bolig. Ved at tilføre et regnvandsanlæg til din bolig sikre du rent drikkevand i fremtiden og sparer på grundvandet. Regnvandstanken graves ned i din have, og dine tagrender tilkobles til vandtanken. 

Dit regnvand løber nu i regnvandstanken. Regnvandsbeholderen tilkobles til huset, og du får installeret en pumpe. Pumpen er med til at pumpe vand fra regnvandsbeholderen ind til dit toilet samt din vaskemaskine, når der skal bruges vand. 

Hvis der ikke er noget vand i regnvandstanken skiften den automatisk over til den offentlige vandforsyning. Du kan også fået et regnvandshåndterings anlæg som kun bruges til haven. Regnvand pumpes automatisk til en hane uden på huset, så du let kan bruge vandet til at vande haven, bilen, vinduer mm.

Regnvandsanlæg ved nybyggeri

Et regnvandsanlæg kan være en god måde at få dit hus energimærket på. Et regnvandsanlæg sørger for at du bruger regnvand de steder i huset og udenfor huset hvor det er miljømæssigt rigtigt. 

Du kan bruge regnvand til toiletskyl, vaskemaskine og havevanding det kan både være til blomster og planter inde som uden for huset. 

Det er vigtigt at du ikke bruger et regnvandsanlæg og det opsamlede regnvand til drikkevand eller til madlavning.