Produktrådgivning

Det giver rigtig gode resultater, når vi er med fra start – inden budgetter og projektdesign er ‘låst fast’.

Nyrup Plast A/S har igennem mere end 65 år som rørgrossist, opbygget stor know how på områder som skybrudssikring, klimasikring, spildevandshåndtering og LAR. I dag er vi forrest i feltet, når det kommer til miljørigtige løsninger. Vi fungerer som udvikler og medrådgiver på en lang række anlægs- og udviklingsprojekter landet over. Det har vi rigtig gode erfaringer med, især når vi bliver inddraget tidligt i projektfasen. Moderne anlægsprojekter bliver stadig mere specialiserede. Derfor er det vigtigt, at vi er “med ved bordet” allerede i designfasen, helst inden den første streg bliver slået på tegningen. Det giver de bedste resultater, når vi har mulighed for at give vores input, inden budgetter og design bliver endeligt fastlagt.

Med i innovationspartnerskab

For nylig er vi blevet en del af konsortiet Climate Value Solutions. Hvor vi indgår i et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune om regnvandshåndtering i projektet PunktVÏS. Det har resulteret i helt unikke løsninger, hvor vi sikrer byen langt bedre mod oversvømmelser og samtidig udnytter regnvandet til ‘automatisk’ vanding af vejtræer.

nyrupplast kontor

Custom projekter

Moderne anlægsprojekter bliver stadig mere specialiserede. Derfor er det vigtigt, at vi bliver inddraget tidligt i projektforløbet, helst inden den første streg bliver slået på tegningen. Vi kan bidrage med viden om, hvordan vores standardvarer kan anvendes bedst muligt – og vi kan være med til at udvikle og fremstille helt nye, unikke løsninger til konkrete projekter. Hos Nyrup Plast A/S får du både standardvarer og specialviden – og vi er ekstremt omhyggelige med vores serviceleverencer.

Anlægsprojekter

Nyrup Plast A/S er med som udvikler og deltager på rådgivers side i en lang række kommunale anlægsprojekter landet over. Vi er altid på forkant med udviklingen på vores felt og er især stærke inden for miljørigtige løsninger på regn- og spildevandshåndtering. Vi har blandt andet været med til at udvikle et vertikalt filter til opsamling af regnvand.