Om os - nyrup plast A/S

Om os – Nyrup Plast A/S er en sund, dansk rørgrossist med speciale i alt fra jordoverfladen og ned.

Vores tilgang er ydmyg – vi har respekt for vores kunder, og forsøger altid at yde den bedste service. Hos os får du kompetent rådgivning af et veluddannet personale, som ikke bare sælger og leverer – vi ‘nørder’ også med tingene, og kender vores produkter indgående. Vi har ekspertisen i huset til at lave en lang række beregninger, også til brug for teknisk forvaltning, og vi kan svare i dybden på de fleste spørgsmål. Vi er eksperter inden for kloakering, afvanding, regnvandshåndtering og spildevandsbehandling og har igennem mange år haft et agentursamarbejde med mange udenlandske producenter.

Custom projekter

Moderne anlægsprojekter bliver stadig mere specialiserede. Derfor er det vigtigt, at vi bliver inddraget tidligt i projektforløbet, helst inden den første streg bliver slået på tegningen. Vi kan bidrage med viden om, hvordan vores standardvarer kan anvendes bedst muligt – og vi kan være med til, at udvikle og fremstille helt nye, unikke løsninger til konkrete projekter. Hos Nyrup Plast A/S får du både standardvarer og specialviden – og vi er ekstremt omhyggelige med vores serviceleverencer.,

Miljørigtig produktion

Nyrup Plast A/S forhandler og producerer miljørigtige produkter, og vi sørger selvfølgelig også selv for at gøre virksomheden så grøn som muligt. Vi har halveret vores energiforbrug igennem energioptimering med bl.a. LED-belysning. Vi opsamler regnvand til toiletskyl og nedkøling i vores produktion. I dag udgør virksomhedens samlede vandforbrug godt 10 m3 om året. Vi har også en effektiv affaldssortering, hvor vi sørger for genbrug af pap, papir, plast osv.

Anlægsprojekter

Nyrup Plast A/S er med som udvikler og deltager på rådgivers side, i en lang række kommunale anlægsprojekter landet over. Vi er altid på forkant med udviklingen på vores felt. Vi er især stærke inden for miljørigtige løsninger på regn- og spildevandshåndtering. Vi har blandt andet, været med til at udvikle et patenteret vertikalt filter, til opsamling af regnvand.

nyrup plast A/S's historie siden 1953

Nyrup Plast A/S blev etableret i 1953, af en række landmænd på egnen omkring Nyrup på Midtsjælland. Idégrundlaget var anvendelse af halm, i stedet for afbrænding på markerne, hvilket på den tid var meget fremsynet. I starten af 1970’erne holdt plastrør sit indtog i Danmark, og igennem to årtier, fokuserede virksomheden en stor del af indsatsen på dræning. I 1990 solgte stifterne virksomheden til Henrik Johansen. Siden har nyrup plast været i front inden for udvikling af miljørigtige løsninger, til især regn- og spildevandshåndtering. nyrup plast ejes i dag af Rasmus Mørkenborg, som er søn af Henrik Johansen. Nyrup Plast A/S har i perioder beskæftiget over 30 medarbejdere – i dag er vi 12 medarbejdere på Kannikevej 1 i Nyrup foruden tre chauffører. Nyrup Plast A/S er – og har altid været – en lokal virksomhed med fokus på at skabe en god arbejdsplads for de ansatte.

nyrupplast familiebillede

Nyrup Plast A/S værner om miljøet og er en del af OCS.

OCS eller Operation Clean Sweep, er et vigtigt internationalt initiativ. OCS arbejder på at fjerne og forebygge al forekomst af plastråvarer i vores verdenshave, og vores natur. Ved at være en del af dette initiativ, vil Nyrup Plast A/S gøre deres, for at arbejde mod et mål om nul spild af plastgranulat.