SediPipe

Tungmetalssystemer & Overfladerensning af trafikerede arealer

Hos nyrup plast får du tysk kvalitet fra Fränkische med bl.a. SediPipe/SediPoint. I moderne anlægsbyggerier stilles der store krav til rensning af regn- og overfladevand, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og parkeringspladser. nyrup plast har stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. Vi har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder blandt andet Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er. SediPipe, SediPoint og RigoClean er tysk kvalitet, når det er allerbedst. Det er produkter, som er udviklet af Fränkische Rohrwerke, gennemtestet på tyske universiteter og har bevist sig selv igennem mere end ti års brug overalt, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand.

Brochurer om Sedipipe

Sedipipe brochurer

SediPoint brochure (DK)

SediPoint brochure (EN)

Sedipipe L vejledning(EN) #1

Sedipipe L vejledning(EN) #2

SediPoint L (EN)

SediPipe Stomvand systemer L Nyrup Plast

Sedipipe L vejledning(DK) #1

Sedipipe eksperter i regnvands behandling Nyrup Plast

Sedipipe L vejledning(DK) #2

Sedipipe L Nyrup Plast

Sedipipe XL - Plus (EN)

Stormvands behandling og olie separering Nyrup Plast

Sedipipe rensning af regnvand

SediPipe Rensning af vejvand Nyrup Plast

Sedipipe vand i byer

Sedipipe faktablad for teknologi Nyrup Plast

Produktoverblik Sedipipe

SediPipe Behandlingssystemer Nyrup Plast

RigoClean sandfang plus

Rigoclean 500/1000 Nyrup Plast

EA-Verteilerrohr (DK)

Sedipipe fordelingsrørsystem Nyrup Plast

EA-Verteilerschacht (DK)

SediPipe fordelingsbrønd Nyrup Plast

EA-Verteilerbauwerke (DK)

Fordelingsbrød, fordelingsrørstystem Nyrup Plast

SediPipe 800 (EN)

Installation

Sedipipe montering af alarmer

montering af alarm sedipipe Nyrup Plast

Sedipipe implementation 2012

Sedipipe research Nyrup Plast

SediPoint installation og vedligehold (EN)

sedipoint installationsmanual Nyrup Plast

Sedipipe L/L plus installation og vedligehold (EN)

Sedipipe L installations manual Nyrup Plast

Vejledninger og godkendelser

Sedipipe modeller (EN)

SediPipe stormvandsbehandling Nyrup Plast

Uddybende produktbeskrivelse Sedipipe

SediPipe produktbeskrivelse Nyrup Plast

Sedipipe udbudsbeskrivelse

SediPipe udbudsbeskrivelse Nyrup Plast

Stormwater management manual 7.1 (EN)

Stomvands behandling Nyrup Plast

Vejledning
DWA-M 153 (DK)

Vejledning
DWA-M 153 (EN)

SediPipe reklame Nyrup Plast

Sedipipe BAT Testprocedure

Sedipipe notat fra EnviDan

Forsyningsplan SediPipe XL Nyrup Plast

Sedipipe Technical information (EN)