SediPipe

Tungmetalssystemer & Overfladerensning af trafikerede arealer

Hos nyrup plast får du tysk kvalitet fra Fränkische med bl.a. SediPipe/SediPoint. I moderne anlægsbyggerier stilles der store krav til rensning af regn- og overfladevand, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og parkeringspladser. nyrup plast har stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. Vi har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder blandt andet Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er. SediPipe, SediPoint og RigoClean er tysk kvalitet, når det er allerbedst. Det er produkter, som er udviklet af Fränkische Rohrwerke, gennemtestet på tyske universiteter og har bevist sig selv igennem mere end ti års brug overalt, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand.

Brochurer om Sedipipe

Sedipipe brochurer

SediPoint brochure (DK)

SediPoint brochure (EN)

Sedipipe L vejledning(EN) #1

Sedipipe L vejledning(EN) #2

SediPoint L (EN)

Sedipipe L vejledning(DK) #1

Sedipipe L vejledning(DK) #2

Sedipipe XL - Plus (EN)

Installation

Sedipipe montering af alarmer

Sedipipe implementation 2012

SediPoint installation og vedligehold (EN)

Sedipipe L/L plus installation og vedligehold (EN)

Vejledninger

Sedipipe modeller (EN)

Uddybende produktbeskrivelse sedipipe

Sedipipe udbudsbeskrivelse

Stormwater management manual 7.1 (EN)

Vejledning
DWA-M 153 (DK)

Vejledning
DWA-M 153 (EN)

Overblik

Sedipipe rensning af regnvand

Sedipipe vand i byer

Produktoverblik Sedipipe

RigoClean sandfang plus

EA-Verteilerrohr (DK)

EA-Verteilerschacht (DK)

EA-Verteilerbauwerke (DK)

Notat

Sedipipe notat fra EnviDan