Brochure

   
Leverandør af:

Regnvandsanlæg, Regnvandsfaskiner & Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering handler om håndtering, rensning og genanvendelse af regnvand. nyrup plast er eksperter på alle tre områder.

Eksperter i regnvandshåndtering og regnvandsanlæg

nyrup plast er eksperter i projektering og dimensionering af regnvandsfaskiner i forbindelse med etablering af veje, p-arealer og andre anlægsprojekter. Vi har stor erfaring med etablering under befæstede arealer med tung trafikbelastning – vores specialproducerede Rigofill regnvandsblokke kan tilpasses, så du får optimal udnyttelse af de givne arealer. Med Rigofill ST får du en regnvandsfaskine, som kan krydsinspiceres med tv-inspektion og har krydsgående rensekanaler til spuling. Til arealer med lav belastning tilbyder vi Lightvoid regnvandsfaskineblokke.

Vi følger udviklingen på området tæt og yder altid kompetent rådgivning. Vi samarbejder med Geoteknikeren om geotekniske jordanalyser og er altid opdateret på nyeste viden om regnvandsfaskiner og regnvandsanlæg.

Rensning af regnvand

I moderne anlægsbyggerier stilles der store krav til rensning af regnvand, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og parkeringspladser. nyrup plast har stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning af overfladevand, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. Vi har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder for eksempel Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er.

Genanvendelse af regnvand

nyrup plast er førende i Danmark på genanvendelse af regnvand. Vi fører det patenterede vertikale WISY/nyrup regnvandsfilter, som har opsamling af 90 procent regnvand fra en given tagflade. Det kræver langt mindre vedligeholdelse end horisontale filtre.

Regnvand er blødt vand, som egner sig godt til mange formål i både boliger og industri. nyrup plast har blandt andet leveret regnvandsanlæg til større væksthuse (vanding af blomster/planter), til private husejere (tøjvask, toiletskyl, havevanding) og til industrianlæg som for eksempel Billund Lufthavn (vaskehal til fly).

Som privat husejer er der masser af gode grunde til at etablere et regnvandsanlæg. Du kan blandt andet spare 40 procent af dit vandforbrug, blive fri for kalkaflejringer i toilet/vaskemaskine og samtidig skåne miljøet. Kontakt os på tlf. 57 80 31 00 og hør mere om regnvandshåndtering samt hvordan vi kan hjælpe dig med regnvandsanlæg og regnvandsfaskiner. Vi leverer til alt fra København, Aarhus, Aalborg, Odense og resten af Danmark og hele Norden generelt.

Læs mere om etablering af regnvandsanlæg og regnvandsfaskiner HER.

Hos nyrup plast udfører vi også alt indenfor kloakering og har stor ekspertise inden for drænrør og afvanding og fører et stort sortiment af drænrør. Vi har ligeledes stor erfaring indenfor alle varianter af spildevandsbehandling og tilbyder et stort sortiment til vandforsyning.


Aquafix klapventil, stopspjæld og beton udskiller

Filtype: PDF

Hent fil
Polystorm Lite faskine

Filtype: PDF

Hent fil
Polystorm Lite faskine. Datablad

Filtype: PDF

Hent fil
C-MAG kombimagasin

Filtype: PDF

Hent fil
I-MAG infiltrationsmagasin

Filtype: PDF

Hent fil
K-MAG kapillærmagasin

Filtype: PDF

Hent fil
Præfabrikerede MAGasin løsninger

Filtype: PDF

Hent fil
S-MAG regnvandmagasiner

Filtype: PDF

Hent fil

Du bør overveje at etablere et regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask;

  • hvis du gerne vil spare omkring 40 procent af dit vandforbrug
  • hvis du mener, at brug af rent drikkevand til toiletskyl er ressourcespild, når der findes lige så gode alternative muligheder
  • hvis du gerne vil være fri for kalkaflejringer i toilet og vaskemaskine
  • hvis du gerne vil nedsætte dit forbrug af vaskepulver

Regnvandsanlæg hvor tagvand bruges til wc-skyl og tøjvask er tilladt både jævnfør bygningsreglement og jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

De nærmere regler for anlæg er angivet i Rørcenteranvisning 003.

Der en bekendtgørelse om salg af byggevarer, der siger, at en byggevarer enten skal være CE-mærket (det kan regnvandsanlæg ikke) eller også skal de være testet, så de opfylder de danske krav til anlæg.

Der skal altså foreligge prøvningsrapporter på et regnvandsanlæg.

Det er i dag alene ejeren af en bygning, der har ansvaret for, at ejerens anlæg er lovligt.

Hvis man vil være fri for at fremvise prøvningsrapport for hvert anlæg der installeres, kan frivillig VA-godkendelse (system godkendelse) anvendes, en sådan system godkendelse opfylder de danske krav

Hensyn til miljø og økonomi

Vores kloaksystemer er under pres. Klimaændringer, øget bymæssig bebyggelse og en øget befæstelse af haver og andre arealer øger behovet for forsinkelsesbassiner, større rørsystemer og andre omfattende anlægsarbejder. Anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask kan være med til at afhjælpe problemet.

 

En husstands udgifter til rent drikkevand og rensning af spildevand afregnes ud fra husstandens vandforbrug. Vandpriserne er steget markant de seneste år – specielt prisen for at komme af med spildevandet (vandafledningsbidrag).
Hvis du tænker på at bygge hus eller er i gang med en ombygning, bør du overveje at installere et regnvandsanlæg – eller i hvert fald forberede en senere etablering.

 

Vær opmærksom på:

  • at bopælskommunen bestemmer, om du kan fritages eller skal betale hel/delvis afledningsafgift for den del af spildevandet, som kommer fra installationer, hvor der anvendes regnvand. (Kontakt kommunens teknik- og miljøforvaltning.)

 

  • at nogle kommuner har åbnet muligheder for hel/delvis refusion af allerede betalt tilslutningsbidrag, hvis du selv skaffer dig af med dit regnvand. Det kan du gøre ved at lede overløbsvand fra din regnvandstank og restvand fra filtrene ned i en nedsivningsfaskine.

 

Der er hjælp at hente

Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvordan man skal gennemføre et sådant projekt. Det er derfor en god ide at alliere sig med en fagmand (autoriseret kloakmester eller VVS-installatør) så tidligt som muligt. Hos nyrup plast stiller vi også gerne vores ekspertise vederlagsfrit til rådighed, hvis du eller din fagmand er i tvivl om de generelle regler for montering og etablering af et regnvandsanlæg. Du er også velkommen til at fremsende dine byggetegninger, så vi eventuelt kan bidrage med gode ideer til projektets udførelse.

 

“Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”
(Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007)
Bekendtgørelsen beskriver bl.a., hvor det er tilladt at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, samt hvilke krav der er til de anvendte produkter. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinformation.dk

“Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger” (Rørcenter-anvisning 003, 4 udgave, September 2012, Teknologisk Institut)
Anvisningen omhandler bl.a. regler for opbygning og byggesagsbehandling.

“Nedsivning af regnvand i faskiner”
(Rørcenter-anvisning 009 af juni 2005, Teknologisk Institut )

Anvisningen omhandler regler for dimensionering, udførelse og drift af faskiner og kan købes hos “Byggecentrums Boghandel”.

VA-godkendelse
Produkter, der anvendes til opbygning af regnvandsanlæg, kan opnå en VA-godkendelse. Den sikrer, at produkterne lever op til bestemmelserne i Rørcenteranvisning 003 og dermed Bygningsreglementet.
Produkter til anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask fra nyrup plast a/s er VA-godkendte.

Notat fra Sundhedsstyrrelsen
Notat fra Sundhedsstyrelsen – væsentlig info findes på side 4 og i konklusionen side 6-7.
Notatet kan hentes her

Læs mere


Artikel: Hvorfor lodret filterteknik til regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Betjeningsvejledning IRM Hybrid

Filtype: PDF

Hent fil
Datablad Multimat regnvandstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Direkte link til vores YouTube playliste om installering og fejlfinding på regnvandsanlæg

Filtype: Eksternt Link

Hent fil
Driftsvejledning IRM - regnvandsstyring Hybridsystem C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
Faldrørsfilter GRS - Udbudsbeskrivelse for rådgiver og arkitekter

Filtype: PDF

Hent fil
Generelle gode råd ved installation af regnvandsanlæg

Filtype: PDF

Hent fil
Glasfibertanke til regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Gode grunde til at bruge regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Hybridsystem IRM C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
Installationsvejledning IRM hybrid

Filtype: PDF

Hent fil
Monterings anvisning, VPI glasfibertanke

Filtype: PDF

Hent fil
Monterings anvisning, VPI glasfibertanke

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad & vejledning Sigma regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad for regnvandsfilter WFF 300

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Hybridstyring C-Class

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Kælder regnvandstanke

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Maxima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad Optima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad regnvandsfilter type WFF 100

Filtype: PDF

Hent fil
Produktblad RME regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Regnvands Anlæg kræver godkendelse

Filtype: PDF

Hent fil
Regnvandsanlæg Light

Filtype: PDF

Hent fil
Regnvandsanlæg – Generelle krav

Filtype: PDF

Hent fil
Skitse for regnvandsfilter WFF 100 & 150

Filtype: PDF

Hent fil
Skån miljøet - brug regnvand

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, PE regnvandstank 3m³

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, PE regnvandstanke 5, 7, 11 m³

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 3m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 5m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Tegning, regnvandstank 7 m³

Filtype: PDF

Hent fil
Tegninger, regnvandstank 7m³, 9m³, 10 til 32m³ Glasfiber

Filtype: PDF

Hent fil
Udbudsbeskrivelse WISY - faldrørsfilter FS

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse WISY GRS

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse WISYnyrup plast AS WFF 100, 150, 300

Filtype: PDF

Hent fil
VA Godkendelse regnvandsanlæg - Nyrupplast A/S

Filtype: PDF

Hent fil
Vand Separationstanke Sigura 350 D - Store anlæg

Filtype: PDF

Hent fil
Vand Separationstanke Sigura 9 D - Små anlæg

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 3 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 3 m³ regnvandstank PE

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 5 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning 7 m³ regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning for regnvandsfilter WFF 300

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Maxima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Multimat regnvandsstyring (Dansk)

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Multimat regnvandsstyring (Engelsk)

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Optima regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning OptimaPlus regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning regnvandsfilter WFF 100

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning RME regnvandsstyring

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning Store regnvandstanke Bokn

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning WISY svømmende sugefilter SA

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS faldrørsfilter

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS regnvandsfilter instalationsvejledning

Filtype: PDF

Hent fil
WISY FS uddybende produktbeskrivelse

Filtype: PDF

Hent fil
Wisy trykstyreautomat

Filtype: PDF

Hent fil
Retro Gårdpumpe

Filtype: PDF

Hent fil
Slim - Rain regnvandstank

Filtype: PDF

Hent fil

Regnvandskassetter til høj belastning

nyrup plast fører markedets bedste krydsinspicerbare regnvandskassetter

Hos nyrup plast er vi eksperter i projektering og dimensionering af regnvandsfaskiner i forbindelse med etablering af veje, p-arealer og andre anlægsprojekter. Vi har stor erfaring med etablering under befæstede arealer med tung trafikbelastning og bidrager gerne i både design- og anlægsfasen, så du får optimal udnyttelse af de givne arealer.

Vi har et mangeårigt agentursamarbejde med Fränkische og fører blandt andet Rigofill ST. Her får du markedets bedste regnvandskasetter til høj belastning (60 t), som kan krydsinspiceres med tv-inspektion og har krydsgående rensekanaler til spuling. Rigofill ST kan bruges som faskiner til nedsivning, og vi leverer også præfabrikerede regnvandsbassiner i membran. Til arealer med lav belastning tilbyder vi Rigofill ST-B (30t).

Rigofill regnvandskasetter er miljøbevidst designet/produceret og er både lette og hurtige at montere. Med sin optimale konstruktion er Rigofill regnvandskasetter også prismæssigt et yderst stærkt produkt.Læs mere


KONTRAKLAP og vandbremse i et for Rigofill ST

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill driftmanual

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill faskineblokke - inspect

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill inspect installationsvejledning

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST 60 t. – Udbudsbeskrivelse

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST 60T & ST-B 30T - Brochure

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST BBA-Certfication

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST teknisk data

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST-B 30t. – Udbudsbeskrivelse

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST-B teknisk data

Filtype: PDF

Hent fil
Rigofill ST-B teknisk data 2

Filtype: PDF

Hent fil
Riogfill inspectt Quadro-Control

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse Rigofill ST 60 t

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse Rigofill ST-B 30t

Filtype: PDF

Hent fil

Rensning af regn-/overfladevand

Hos nyrup plast får du tysk kvalitet fra Fränkische med bl.a. SediPipe/SediPoint

I moderne anlægsbyggerier stilles der store krav til rensning af regn- og overfladevand, ikke mindst fra befæstede arealer som for eksempel veje og parkeringspladser. nyrup plast har stor erfaring med både olieopsamling og effektiv rensning, hvor vandet renses for sedimenter, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. Vi har et tæt samarbejde med Fränkische og tilbyder blandt andet Sedipipe XL Plus, som fjerner op til 99 procent sand og grus samt tungmetaller og PAH’er. SediPipe, SediPoint og RigoClean er tysk kvalitet, når det er allerbedst. Det er produkter, som er udviklet af Fränkische Rohrwerke, gennemtestet på tyske universiteter og har bevist sig selv igennem mere end ti års brug overalt, hvor der stilles høje krav til effektiv rensning af regn- og overfladevand.

Læs mere


Artikel: SediPipe, enkel rensning ad regnvand af Erling Holm

Filtype: PDF

Hent fil
Artikel: SediPipe, faktablad. Fra vand i byer

Filtype: PDF

Hent fil
Produktoverblik Sedipipe

Filtype: PDF

Hent fil
RigoClean Sandfang plus

Filtype: PDF

Hent fil
Sedipipe L - Dansk

Filtype: PDF

Hent fil
Sedipipe L brochure - Dansk

Filtype: PDF

Hent fil
Sedipipe L vejledning & drift - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe L Vejledning - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe modeller - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe montering af alarmer

Filtype: PDF

Hent fil
Sedipipe XL – plus - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe – Udbudsbeskrivelse

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe  L Brochure - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPipe, notat

Filtype: PDF

Hent fil
SediPoint brochure - Dansk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPoint brochure - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
SediPoint installation og vedligehold - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
Stormwater management manual 7.1 - Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
Uddybende produktbeskrivelse SediPipe

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning DWA-M 153 Dansk

Filtype: PDF

Hent fil
Vejledning DWA-M 153 Engelsk

Filtype: PDF

Hent fil
Udførelse af nedsivningstest

Filtype: PDF

Hent fil