Brochure

   
Leverandør af:

Produktrådgivning

Det giver rigtig gode resultater, når vi er med fra start – inden budgetter og projektdesign er ‘låst fast’.

nyrup plast har igennem mere end 65 år som rørgrossist opbygget stor know how på områder som skybrudssikring, klimasikring, spildevandshåndtering og LAR. I dag er vi forrest i feltet, når det kommer til miljørigtige løsninger, og vi fungerer som udvikler og medrådgiver på en lang række anlægs- og udviklingsprojekter landet over. Det har vi rigtig gode erfaringer med, især når vi bliver inddraget tidligt i projektfasen.

Moderne anlægsprojekter bliver stadig mere specialiserede. Derfor er det vigtigt, at vi er ‘med ved bordet’ allerede i designfasen, helst inden den første streg bliver slået på tegningen. Det giver de bedste resultater, når vi har mulighed for at give vores input, inden budgetter og design bliver endeligt fastlagt.

Samarbejde skaber unikke løsninger

Hos nyrup plast er vi specialister i ‘alt fra jorden og ned’. Vi kan bidrage med viden om, hvordan vores standardvarer kan anvendes bedst muligt – og vi kan være med til at udvikle og fremstille helt nye, unikke løsninger til konkrete projekter. Det giver ofte både besparelser på anlægsudgifterne og mere optimale arbejdsgange i den efterfølgende drift.

Vi er eksperter i alle varianter af spildevandsbehandling og kloakering i det åbne land, herunder hybridanlæg, pumpeanlæg, højvandslukker, kontraklapper, rottesikring, regulatorer m.m. Vi hjælper gerne med implementering og dimensionering af rensningsanlæg, og vi sørger altid for at finde de rigtige løsninger, som både overholder lovgivningen og er tilpasset de konkrete forhold.

Det samme gælder rensning af overfladevand, fx regnvand fra veje, hvor vi tilbyder effektive løsninger til at rense vandet for bl.a. bremsestøv, tungmetaller og vejslam. Vi har stor erfaring med implementering og dimensionering, og i tilfælde hvor standardløsninger enten er for dyre eller uegnede, fremstiller vi selv præfabrikerede ‘Custom’-løsninger til den konkrete opgave. Det kan fx være brønde og fittings.

Vi har også stor ekspertise i forhold til lokal udnyttelse af opsamlet/tilbageholdt regnvand (LUR), som kan bruges til alt fra vanding af grønne områder til vask af maskiner, toiletskyl eller afvaskning af graffiti. Det gavner miljøet og er med til at reducere driftsudgifter til fx bassin og søer.

Med i innovationspartnerskab

For nylig er vi blevet en del af konsortiet Climate Value Solutions, hvor vi indgår i et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune om regnvandshåndtering i projektet PunktVÏS. Det har resulteret i helt unikke løsninger, hvor vi sikrer byen langt bedre mod oversvømmelser og samtidig udnytter regnvandet til ‘automatisk’ vanding af vejtræer.