Køge Nord

Periode

2019

Sted

Køge Nord

Kunde

KLAR Forsyning, Køge

Materialer: 10 stk. SediPipe Plus 600/6 til regnvandsbehandling

SediPipe har spillet en stor rolle i projektet ”Det Grønne Strøg”, da Køge Nord anlagde deres bydel på cirka 190 ha. Nord for den nye togstation er der opført kontorbygninger, parkeringspladser samt industriområde og der er imellem bygninger og parkeringsareal, blevet etableret et grønt offentligt område. ”Det Grønne Strøg” skal samtidig fungere som et vandreservoir, hvor regnvand bliver ført via SediPipe og dermed renset for smudspartikler og sedimenter, for til sidst at blive ledt ud i et vandløb. KLAR Forsyning valgte SediPipe, da disse kan udlægges i vejområder med kun en beskeden overdækning. En anden årsag var, at den effektive forbehandling af regnvandet beskytter retentionsjordfiltret mod grove partikler som sand, samt i vid udstrækning også mod finere partikelfraktioner.

Koege Station