Lynetteholmen

Periode

2022

Sted

København

Kunde

By og Havn

Materialer:
Nyrup Plast A/S leverede SediPipe løsning. 4 stk. Ø600/12m SediPipe XL anlæg med olieudskillerfunktion (2stk. er forbundet i serie og med overløbsfunktion) og 9 stk. Ø600/12m SediPipe L anlæg med olieudskillerfunktion.

Projektet:Lynetteholmen er Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt mellem Refshaleøen og frem til Kronløbet i Københavns Havn(Nordhavn). Lynetteholm indgår som en delstrækning i en samlet stormflodssikringsplan for den centrale del af hovedstaden og skal bidrage til at dæmme op for fremtidige oversvømmelser af Københavns kystnære byområder. Lynetteholm skal fyldes om med overskudsjord fra København og omegns anlægsprojekter. På den måde bliver Lynetteholm garant for, at Københavns kommune de næste mange år kan nyttiggøre kommunens overskudsjord, og at transporttiden og dermed CO2-udslippet fra byens jordtransport reduceres.

Vejprojekter bestod i at anlægge en adgangsvej for jordtransporter til området hvor Lynetteholmen etableres samt et modtageanlæg. Vejen som er ca. 2,6km lang er udlagt over eksisterende erhvervsområder herunder Refshaleøen, hvor modtageanlægget ligger og hvorfra Lynetteholmen bygges, Kraftværksøen og Prøvestenen. Mellem Prøvestenen og Kraftværksøen er bygget en dæmning over Prøvestenskanalen og mellem Kraftværksøen og Refshaleøen er bygget en dæmning med broforbindelse over Margretheholm. Langs med vejen er der etableret i alt 8 udløb til henholdsvis Prøvestenskanalen (5stk.), Margretheholm og Øresund (2stk). Ved hvert udløb er placeret SediPipe enten L eller XL for rensning af vandet og tilbageholdelse af olie. Der er yderligere etableret 5 SediPipes øvrige steder i projektet for rensning af oplande opstrøms i systemet. Der er valgt SediPipe, da Københavns kommune ønskede bedre rensning end almindeligt sandfang og olieudskillere grundet de store mængder jord, som kan være forurenet, som skal køres på vejen. Da der generelt er pladsmangel betød det, at det ikke var muligt at lave regnvandsbassiner med dykkede udløb. SediPipe blev i dette tilfælde derfor betragtet som en BAT-løsning.

Bygherre: By og Havn

Rådgiver: COWI

Entreprenør: Munck og Per Aarsleff