Skybrudssikring og vanding af vejtræer

af vejtræer i én, samlet løsning

Periode

Sommer 2018

Sted

Frederiksberg

Kunde

Frederiksberg Kommune

Opgave:Skybrudssikring og vanding af vejtræer. 

Materialer:
I samarbejde med Byggros har vi produceret en 13m3 tæt Rigofill ST 60T Box

I Nyrup Plast A/S har været med til at udvikle unikke løsninger til regnvandshåndtering og vanding af vejtræer i et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune, DGE og Opland.

Nyrup Plast A/S er en del af konsortiet Climate Value Solutions, som i 2017 indgik i et innovationspartnerskab med Frederiksberg Kommune om regnvandshåndtering i projektet PunktVÏS. Det har resulteret i helt nye løsninger, hvor vi sikrer byen langt bedre mod oversvømmelser og samtidig udnytter regnvandet til vanding af vejtræer.

Fra Lur til Lar

Opgaven lød i første omgang på skybrudssikring af Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej. Frederiksberg Kommunes ønskede en punktvis og omkostningseffektiv regnvandshåndtering, som ikke kræver opgravning af hele vejstrækninger. I den første løsning blev det opsamlede regnvand udnyttet til vanding af vejtræer via et rør-væge system. Efter selve innovationsforløbet har vi sammen videreudviklet konceptet til en skaler- og modulerbar løsning, hvor vi under hvert vejtræ placerer et 2,5 m3 ‘bassin’ med pimpsten, der kan suge vandet op til træets rødder. Dermed sparer Frederiksberg Kommune årligt ca. 1.500 kroner pr. vejtræ til driftsvanding. Det overskydende vand opsamles i en række 13 m3 regnvandsblokke, hvor vandet først bliver renset igennem et Fränkische sedimentfilter, så det ved behov kan suges op og bruges til for eksempel vanding af grønne områder eller afvaskning af graffiti. Det kalder vi selv for Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR).

Optimal Skybrudssikring

De store regnvandsblokke er opbygget af Rigofill ST kassetter og præfabrikeret i samarbejde med BG Millag. Dermed kan vi garantere, at de er fuldstændig tætte og samtidig er lynhurtige at implementere i anlægsfasen. Til at styre udsivningen af overskydende regnvand til kloakken har vi specialdesignet en kontraklap-regulatorventil. Den kan udlede op til 2 liter vand i sekundet og forhindrer samtidig spildevand fra kloakken i at løbe tilbage i systemet. Ved meget kraftige skybrud vil det overskydende regnvand stige op på kørebanen, hvor vi har udnyttet vejens naturlige hældning til – i kombination med vejbump – at skabe et ekstra ‘badekar’ på asfalten. Dermed er de omkringliggende bygninger optimalt sikret mod oversvømmelser.

Udviklingsarbejdet fortsætter

Konsortiet Climate Value Solutions består af DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S, arkitektfirmaet Opland og Nyrup Plast A/S. Foreløbig har vi sammen med Frederiksberg Kommune gennemført skybrudssikring af to veje og er i gang med et tredje, hvor vi konstant videreudvikler de forskellige løsninger og produkter. Vi har indgået en kontrakt over en længere årrække, hvor Frederiksberg Kommune frit kan købe ind af løsningerne uden forudgående udbud. Desuden har Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Hofor og Frederiksberg Forsyning koblet sig på rammeaftalen via en købsoption. Københavns Universitet, Skovskolen er tilknyttet projektet som underleverandør.

Innovationspartnerskab giver høj kvalitet til lav pris

Samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune, DGE, Opland og Nyrup Plast A/S har i høj grad været præget af samudvikling, og resultatet er unikke løsninger. Det forklarer projektleder Lene Stolpe Meyer.

Lene Stolpe Meyer er projektleder indenfor klimatilpasning i Frederiksberg Kommune. Hun er ovenud tilfreds med det innovationspartnerskab, kommunen i 2017 indgik med Nyrup Plast A/S, DGE og Opland, der tilsammen udgør konsortiet Climate Value Solutions. Opgaven lød på omkostningseffektiv håndtering af skybrud tilsat et krav om, at regnvandet skulle bruges til vanding af vejtræer. Det krævede en god portion nytænkning i tæt dialog med kommunens folk, og det er lykkedes til perfektion.

Vi har fået nogle løsninger, som er helt unikke og er skræddersyet til vores behov. Helt fra start har det været en rigtig positiv proces, hvor idètilpasningen allerede startede, da vi satte os til forhandlingsbordet. CVS-teamet har virkelig forstået ånden i, hvad samudvikling er, og det har bare været ud over stepperne hele vejen, siger Lene Stolpe Meyer.
Foreløbigt har innovationspartnerskabet resulteret i gennemførte anlægsarbejder på to vejstrækninger, og et tredje projekt er netop sat i gang. Hele processen har været karakteriseret af løbende innovation.

– Teamet har været utroligt lydhøre overfor vores behov og har kunnet se, hvordan deres produkter kan bruges og rettes til, så løsningen hele tiden bliver effektiviseret og skaber størst mulig værdi. ‘Løsningsorienteret’ er vel det ord, der betegner CVS-teamet bedst. Rasmus Mørkenborg fra Nyrup Plast A/S har simpelthen så mange idéer og kommer hele tiden med nye tilretninger. Det er ekstremt positivt. Teamet har også været lynhurtige til at implementere, og det hele har været utrolig velplanlagt, siger Lene Stolpe Meyer.

God økonomi i at udvikle nye løsninger

Set med økonomiske briller, har partnerskabet også været en succes. Ganske vist har Frederiksberg Kommune brugt ca. 2 millioner kroner på ekstern procesledelse og juridisk bistand undervejs i forløbet, som startede i 2017 med en markedsdialog med 40 virksomheder og mundede ud i underskrevne kontrakter med to konsortier. Men de penge er hurtigt tjent ind igen.

– Fordelen er, at vi ikke behøver at lave 5 udbud om året i de næste 6 år. Vi har kontrakt på 4+2 år, hvor vi skal lave miniudbud med to konsortier. Det tager få uger pr. gang, hvorimod et stort udbud tager mange måneder. Den tid kan vi bruge på at få anlæg i jorden. Og når man først har etableret et tillidsforhold, hvor man forstår hinandens tankegang, bliver hele processen ulig meget lettere, forklarer Lene Stolpe Meyer. Risikoen i innovationspartnerskaber kan selvfølgelig være, hvis bygherren ikke finder de udviklede løsninger brugbare. Men det er på ingen måde tilfældet her.

– Vi har fået nogle superfine løsninger, som vi rigtig gerne vil købe. Og de bliver hele tiden videreudviklet. Det er helt sindssygt, så hurtigt det går – de løsninger, vi lige nu er ved at grave ned i det næste projekt, er allerede bedre end pilotprojektet. Jeg regner helt sikkert med, at vi kommer til at udnytte rammen på de 4+2 år, siger Lene Stolpe Meyer.

vandingsanlaeg trae
skybrudsikring
fredevaerks havn
skybrudssikringsanlaeg