Regnvandsanlæg der aflaster miljøet og din økonomi

  • af

Når det gælder genanvendelse af regnvand til både private og industri i Danmark, har Nyrup Plast indtaget førerpositionen. Vi er specialister hvad der gælder store applikationer inden for regnvandsanlæg.

Hos Nyrup Plast A/S har vi siden 1990 produceret regnvandsanlæg. Vi har blandt andet leveret vores regnvandsanlæg til væksthuse (vanding af planter) og bolig- og kontorbyggerier (toiletskyl, tøjvask). Vi har også leveret til større industrianlæg som for eksempel Billund Lufthavn (vaskehal til fly). Vi tilbyder altså er bredt sortiment af regnvandsanlæg, det gælder alle leverancer af enkelt- eller serieforbundne VA-godkendte regnvandsanlæg på op til 120 m3.

Du kan gå på opdagelse i vores udvalg af regnvandsanlæg og regnvandsfaskiner og læse mere om regnvandshåndtering her

Regnvandslaeg

ETABLERING AF REGNVANDSANLÆG TIL TOILETSKYL OG TØJVASK ER NOGET DU BØR OVERVEJE

 Regnvand har mange fantastiske egenskaber. Dets bløde vand egner sig blandt andet til formål i både private boliger og industri. Nogle af de grunde til at du bør overveje at genanvende regnvandet er:

  • Du har lyst til at kunne spare omkring 40% af dit overordnede vandforbrug
  • Du mener, at det er ressourcespild at bruge det rene drikkevand til toiletskyl – især når der findes alternative muligheder, der er ligeså gode. 
  • Du vil undgå aflejringer af  kalk i dit toilet og din vaskemaskine
  • Du vil reducere dit forbrug af vaskepulver

     

Du kan læse om mange flere gode grunde til at begynde at genanvende regnvand ved hjælp af regnvandsanlæg fra Nyrup Plast her

GAVNER IKKE KUN MILJØET, MEN OGSÅ DIN ØKONOMI

Verdens kloaksystemer oplever særligt pres. Årsagerne er mange, men klimaændringer, flere bygninger i byområder og  befæstning af arealer såsom haver er alle faktorer der øger behovet for ikke blot forsinkelsesbassiner, men også større rørsystemer og omfattende anlægsarbejder. Derfor er blandt andet genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask et vigtigt bidrag til at afhjælpe de problemer man ser. 

Vi ser desuden også at vandpriserne de seneste år er steget markant – og det er især prisen for at komme af med spildevandet, altså vandafledningsbidraget, der er stødt stigende. Husstandens udgifter til rent drikkevand og rensning af spildevand afregnes ud fra husstandens vandforbrug og derfor er det særligt vigtigt at fokusere på genanvendelse, hvis man gerne vil spare lidt ekstra penge. 

Går du rundt med tanker om at bygge eller ombygge hus – så kan det være en god idé også at overveje hvorvidt du skal installere et regnvandsanlæg – eller lægge en plan for senere etablering af et.e

FORTVIVL EJ, VI SKAL NOK HJÆLPE DIG I GANG

Det kan godt være vanskeligt at danne sig et overblik over og få styr på alt der skal til for at gennemføre et regnvandsanlægsprojekt. Det er altid en god idé, så tidligt i processen som muligt,  at alliere sig med en fagmand, der enten er autoriseret VVS-installatør eller kloakmester. Hos Nyrup Plast stiller vi gerne vores ekspertise vederlagsfrit til rådighed, så du og/eller din fagmand undgår tvivl hvad der gælder de generelle regler for montering og etablering af et regnvandsanlæg. Vi bidrager også gerne med gode idéer til selve udførelsen af projektet og du du er velkommen til at  sende dine byggetegninger til os. 

Det er vigtigt at have styr på dimensionering og korrekt opbygning, således at regnvandsanlægget tilpasses virksomhedens eller dit behov samtidig med at de overholder alle gældende krav. Når det gælder opsamling, filtrering, oplagring og overløb, sammen med opstuvning til distribution, styring, mærkning og til sidst installation, så vil vi med glæde hjælpe dig med overblikket og rådgivningen. 

Har du brug for at få set dit projekt igennem inden med nye øjne inden licitation eller installation, så står vi også til rådighed.